Saturday, February 20, 2010

Democratie electronica-posibilitate de acces la informatia publica in APL Vadul-Rascov , Climautii de Jos si Consiliul raional Soldanesti.

La 11 februarie 2010, in sala de sedinte a consiliului raional, sa desfasurat Sedinta Consiliuli raonal Soldanesti. Sau discutat 27 de intrbari arzatoare a raionului dintre care;
Executarea deciziilor adoptate, rapoartele conducatorilor de sectii; A.Darcuc, Iu.Prisacari, Al.Lisnic, V. lesan, Gh.Dandara, V.Iurcu, S Zaiteva, S.Rotundu, V.Coretchii si altii. Consilul a fost condus de Al.Relitchii- Presedintele raonului. AO INFO-TERRA a filmat sedinta data in cadrul proiectului “Democratie electronica-posibilitate de acces la informatia publica in APL Vadul-Rascov , Climautii de Jos si Consiliul raional Soldanesti” pe care il mplementam cu suportul financiar al PNUD-Modova. Speram ca iformatia sa apara pe siteul rational in zilele urmatoare. Coordanator de proiect Otel Vasile.