Wednesday, March 11, 2009

Votul tau conteaza-educatie electorala sustinuta financiar de Ambasada SUA in RM

La 28 februarie si 7 martie Asociaţia Obstească "INFO-TERRA" a organizat doua videodiscoteci cu tineretul din satele Vadul-Rascov si Climautii de Jos , activitaţi instructiv-educative cu tematică electorală. Aceste activităţi fac parte din proiectul "Votul tau conteaza" implementat cu suţinerea financiară a Ambasadei SUA in Republica Moldova. Participanţi au fost tineri care au virsta de 18-20 ani, adică care prima data participaă la alegeri.

Această activitate şi-a propus să educe şi să sensibilizeze opinia tinerilor alegători privind importanţa participării active a cetăţenilor în dezvoltarea vieţii comunităţii prin participarea la alegeri prin dezbateri şi să ofere tinerilor alegători o platformă de Simulare a Alegerilor la nivel de comunitate, în care să aibă posibilitatea de a discuta dificultăţile comunităţii respective, de a identifica soluţii, de a veni cu propuneri şi de a participa la exerciţiul de simulare a alegerilor;

Au participat cca 70 tineri din Vadul-Rascov si Climautii de Jos cu virsta de 18-20 ani, adica care pe 5 aprilie vor vota pentru prima data.
Credem că activitatea s-a desfăsurat cu succes şi tinerii îşi vor exercita dreptul de a participa la alegeri!
Coordanator de proiect Vasile Otel.

No comments: