Tuesday, June 23, 2009

Pentru tine pentru toti-sdudentilor

Luni, 22 iunie 2009

Comunicat de presă
„Pentru difuzare imediată”

Comisia Electorală Centrală anunţă modalitatea de votare a studenţilor la alegerile parlamentare din 29 iulie 2009.

Chişinău, CEC – 22 iunie 2009, Comisia Electorală Centrală informează că studenţii cu viza de reşedinţă temporară în cămin, conform Codului Electoral sunt obligaţi să voteze la secţia de votare corespunzătoare adresei căminului respectiv. Pentru a vota în altă secţie de votare, inclusiv la domiciliul permanent, ei pot depune o declaraţie, pînă la 26 iunie 2009 inclusiv, la organul Administraţiei Publice Locale din localitatea în care doresc să voteze. Declaraţia se depune personal de către solicitant la prezentarea buletinului de identitate cu fişa de însoţire în original şi în copie. După depunerea declaraţiei persoanele vor fi înscrise în lista electorală de bază a secţie de votare în care urmează să voteze. Dacă reşedinţa temporară în cămin expiră pînă la data alegerilor parlamentare, atunci ei votează la domiciliul permanent.

În caz că studenţii nu reuşesc să-şi declare locul nou de şedere, ei pot să se adreseze la biroul electoral al secţiei de votare în raza căreia ei au reşedinţa actuală şi să-şi ia un certificat pentru drept de vot, care le permite să voteze în oricare altă secţie de votare. Această procedură va fi valabilă în perioada 14-28 iulie curent. În baza certificatului pentru drept de vot, în ziua votării, cetăţenii se înscriu în lista suplimentară, iar certificatul rămîne la biroul secţiei de votare şi se anexează la lista suplimentară.

Declaraţiile depuse anterior pentru alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 nu sînt valabile, deoarece acest document este de o singură folosinţă.

No comments: